V neděli 16. záři jsme byli čistit zarostlý potok, který teče do Návesního rybníka. Ruční trhání drnů trávy bylo velice náročné, stejně tak dočišťování koryta silným proudem vody. Tlak ve vedení byl tak silný, že ho jedna hadice neudržela a praskla. Také z komfiny teď máme mašinu s vodotryskem. Potok se nám ale po několika hodinách podařilo vyčistit…