Pozvánka

na již desátý ročník hasičské soutěže

O pohár starosty obce Dobronín

Kdy: V sobotu 12. května od 9.30 hod.

Prezence: Prezence soutěžních družstev (muži, ženy, děti) od 9.00 do 9.30 hod.

Místo konání: Již tradičně na dětském hřišti na návsi (mapa).

Disciplíny:

 • Děti
  • 1× Štafeta 4× 60 m (dle směrnic)
  • 1× Útok požárního sportu (dle směrnic)
 • Muži, Ženy
  • 4 soutěžící, běh na 100 m s překážkami (dle požárního sportu)
  • 1× Útok požárního sportu (dle požárního sportu)
  • 1× Útok požárního sportu s překážkami (viz přílohy, účast dobrovolná, hodnocení mimo soutěž o věcné ceny)

Jste srdečně zváni.

Občerstvení je zajištěno.

Přílohy:

 

Útok požárního sportu s překážkami

Schéma útoku požárního sportu s překážkami

 • Družstvo si připraví materiál v prostoru za startovní čárou.
  (2× hadice B, 4× hadice C, 2× savice, 1× koš, 1× rozdělovač, 2× proudnice)
 • Materiál je možné vzít do ruky až po odstartování pokusu.
 • Mašina bude na základně v klidu a nastartovat je ji možno až po odstartování pokusu.
 • Po startu libovolný počet členů soutěžního družstva donese materiál k bariéře nebo oknu.
 • Libovolný počet členů soutěžního družstva překoná dle vlastního uvážení bariéru nebo proskočí oknem.
 • Zbytek družstva předává materiál přes překážky a to následovně: materiál musí projít oknem, pouze savice je možné si předat z ruky do ruky přes bariéru nebo oknem a proudnice je povoleno nést za opaskem
 • Předávající členové družstva poté překonají dle vlastního uvážení bariéru nebo proskočí oknem.
 • Oba proudaři a obsluha rozdělovače musí při přesunu šlápnout do každé z pneumatik v ose své dráhy.
 • Oba proudaři musí při přesunu na hranici stříkání překonat lávku s dvěmi rolemi hadic C v rukách.
 • Napojení hadic na rozdělovač proběhne ve vyznačeném prostoru.
 • Protesty nepodávejte, protože ty se nepřijímají a skončí rovnou v koši, tzn. rozhodčí má vždy pravdu.
 • Tento útok bude hodnocen mimo soutěž a nejlepší družstvo žen i mužů bude odměněno věcnými cenami.
 • Pořadatelské družstvo mužů, se disciplíny zúčastní pouze mimo soutěž a to až jako poslední družstvo.

Účast na tomto útoku je dobrovolná !!