První soutěž po prázdninové pauze se konala hned v sobotu 7. září ve Vysokých Studnicích, kde nás jako obvykle přivítalo nevlídné počasí. Děti požární útoky naštěstí nezapomněly a vcelku se jim i dařilo.

Mladší družstvo si krásným časem 17,71 s z druhého pokusu odvezlo 4. místo. Bedna jim unikla o 0,59 s. Starším dětem první pokus také úplně nevyšel, a tak měly co napravovat. Čas 16,54 s stačil ale jen na páté místo. V celkovém pořadí Okresní ligy MH, do které je soutěž zařazena, jsou mladší třetí a starší čtvrtí.

Velké díky patří SDH Kamenice, které mladšímu družstvu vypůjčilo dva závodníky.

Kompletní výsledky: