Hasiči nelikvidují pouze požáry, ve 21. století jsou univerzálními záchranáři

Dvanáct členů má v tuto chvíli zásahová jednotka sboru dobronínských dobrovolných hasičů. Rozhodnutí zřídit tuto jednotku přitom obci vyplynulo přímo ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Úkolem členů zásahové jednotky je hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tato činnost se považuje za výkon občanské povinnosti.

Dobronínská jednotka sboru dobrovolných hasičů spadá do kategorie JPO V, tj. do kategorie jednotek s výjezdem do deseti minut po vyhlášení poplachu. Prioritně přitom jednotka zasahuje v katastru obce Dobronín. Finančně je akceschopnost jednotky kryta z rozpočtu obce.

„Tyto finanční prostředky jsou přitom zcela výhradně určeny na provoz, tedy na pořízení, opravu a údržbu techniky, technických a věcných prostředků. Členové jednotky vykonávají činnost v jednotce zcela zdarma, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu“, vysvětluje starosta obce Ivan Sehnal. Ten také za bezproblémový a efektivní chod jednotky ze zákona odpovídá.

20120429-154441 Pozar lesa (T)

zleva: Jiří Jakoubek, Ondřej Neufinger, Martin Jakoubek, Jiří Bárta, Jan Ganzwohl, Filip Wastl, Jan Musil, Milan Jakoubek, Zdeněk Tišl (foto Požár lesa Kamenná–Dobronín duben 2012)

V čele jednotky stojí velitel, který zodpovídá za její připravenost a akceschopnost. V čele dobronínské jednotky je od roku 2007 Jan Šmíd. Členové jednotky musí projít zdravotními testy. Odbornost hasiči získávají v rámci pravidelných instruktážně metodických zaměstnání, školení a seminářů. Každoročně každý člen zásahové jednotky musí absolvovat školení v minimálním rozsahu 40 hodin.

„Jsme nositeli dýchací techniky, a také jednotkou, která je vycvičena a vybavena na zásahy s motorovou pilou. Tyto odbornosti si musíme pravidelnými výcviky udržovat. Pokud by tomu tak nebylo, pak by nám odbornost mohla být odebrána“, dodává Jan Šmíd.

Ve struktuře zásahové činnosti přitom převládají technické zásahy, pod které například patří likvidace nebezpečného a obtížného hmyzu, čerpání vody ze zatopených objektů a sklepů, odstranění sněhových a ledových převisů atd. Výjimkou pro dobronínské hasiče nejsou ani zásahy u požárů nebo pátrání po pohřešovaných osobách.

Mezi největší zásahy dobronínských hasičů patřil požár velkokapacitního seníku v roce 2006 nebo požár střechy objektu neutralizace skláren, u kterého v srpnu roku 2010 zasahovalo celkem jedenáct jednotek hasičů.

V rámci celého Kraje Vysočina patří dobronínská jednotka mezi ty, které jsou nejvíce vytížené. V roce 2013 zasahovali dobronínští hasiči u 45 událostí a počtem výjezdů tak skončili v kraji na 13. místě, z celkového počtu 759 jednotek obcí v kategorii JPO V.

Velké zkušenosti mají místní hasiči také s likvidací povodní. Prakticky při každém velkém dešti se v obci zvedne hladina na potocích Zlatý a Mlýnský a voda obvykle vystoupá až k nejvyššímu stupni povodňové aktivity. Vyhlášený stav ohrožení potom řeší obvykle několik dní jak hasiči, tak také příslušné orgány obce.

„Několikrát jsme se také zapojili do likvidací povodní mimo naši obec. V loňském roce postihla blesková povodeň mimo jiné také obec Dobronice v Jihočeském kraji, a právě tam naše pomoc byla vítána. Po čtyři dny jsme odklízeli nánosy bahna z místních komunikací a čerpali vodu ze zatopených sklepů domů“, uzavírá Jan Šmíd.

Dobronínský zpravodaj
prosinec 2014 – č. 6