SDH Dobronín spadá do kategorie JPO5. JPO5 plní úkoly jednotky v místě příslušném katastrálním území obce, případně na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytuje speciální techniku. Po dohodě se zřizovatelem může být jednotka využívána k zásahu i mimo svůj územní obvod.

Sbor dobrovolných hasičů obce Dobronín nabízí zásah v následujících případech:

  1. Záchrana lidských životů a ochrana majetku proti požáru a živelním pohromám
  2. Záchrana ohrožených zvířat
  3. Likvidace obtížného hmyzu (vosy, včely…)
  4. Čerpání vody ze zaplavených sklepů
  5. Kácení stromů ohrožujících nemovitosti a občany
  6. Likvidace sněhových převisů a rampouchů ohrožující bezpečnost
  7. Likvidace ropných skvrn
  8. Jiné mimořádné události

V případě těchto událostí se obraťte na p. Jana Šmída mob. číslo 732 55 88 07.