V sobotu 8. května se přípravovali naši nejmladší hasiči na okrskovou soutěž ve Věžnici.