13. února skládali naši mladí hasiči Testy odborných znalostí a dovedností.