S koncem února se vylepšilo počasí, a tak jsme konečně mohli začít s mladými hasiči trénovat venku na hřišti.

Díky novým překážkám mají děti možnost natrénovat kompletně celý požární útok CTIF, který spočívá v bezchybném překonání několika překážek a správném spojením čtyři hadic C, nastříkáním džberovými stříkačkami dva terče, správném přiřazení technických prostředků a uvázáním uzlů. To vše na čas, na body a hlavně bez mluvení! Požární útok s překážkami CTIF je jednou z nejkomplikovanějších disciplín hry Plamen.

Video, které je z konce března, ukazuje trať z pohledu závodníka.