Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Stáhnout

 

Obsah brožurky vychází z našeho informačního projektu „Vaše cesty k bezpečí“ a obsahuje všechna témata, která jsme v rámci tohoto projektu doposud vydali. Je rozdělena do 3 kapitol – ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje celkem 33 témat. Témata jsou doprovázena fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť.

Touto brožurkou, stejně jako i celým projektem, Vás provázejí příslušnice Krajského ředitelství HZS JM kraje, Krajského ředitelství policie JM kraje a pracovnice Diecézní charity Brno – oblastní charity Břeclav, znamé také jako „chytré blondýnky“.

Naším hlavním cílem je pomoci Vám připravit se na stále častější a rozmanitější formy ohrožení, které nám život přináší.

Doporučujeme Vám, abyste si brožurku přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

Jménem všech partnerů projektu Vám přejeme klidné dny bez mimořádných událostí.

pracovníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS JMK