Dne 22. května 2010 ve 12.55 hod. vyjela naše jednotka sboru dobrovolných hasičů společně s jednotkou profesionálních hasičů z Polné a jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Polné a Štoků (video z výjezdu štockých hasičů) k ohlášenému požáru garáže v řadovém rodinném domě na ulici Jižní v Dobroníně. K požáru došlo vlivem nedbalosti při opravě motocyklu.

V době vzniku požáru byli v garáži dva mladí muži. Oběma mužům se podařilo včas hořící garáž opustit. Jeden z nich provedl ohlášení požáru na linku tísňového volání 112, druhý uzavřel přívod elektrické energie a plynu v domě. Garáž byla propojena s obytnou částí oplechovanými dveřmi, které zabránily rozšíření požáru do obytné části. Ještě před příjezdem hasičů na místo události se pokoušeli oba muži společně se sousedy požár uhasit za pomoci dvou ručních hasících přístrojů a vody. Hasiči z hořící garáže vynesli několik sudů s barvou, dva kanystry s benzínem a několik kanystrů s ředidlem. Na likvidaci požáru bylo nasazen vysokotlaký vodní proud.

Ve 13.26 hod. se hasičům podařilo požár lokalizovat a o necelou půl hodinu později zcela zlikvidovat. Na odvětrání zakouřených prostor garáže byla nasazena přetlaková ventilace. Ihned poté začal velitel zásahu jednotky postupně odesílat zpět na své základny. Na místě události byla ponechána místní jednota sboru dobrovolných hasičů, která pomohla s vyklizením garáže.

Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Plameny napáchaly škodu v předběžné výši 200 000 Kč (jedná se o škodu na motocyklu – 80 000 Kč a na vybavení garáže – 120 000 Kč). Za nedbalostní jednání byla vyšetřovatelem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina uložena na místě bloková pokuta.

Foto ze zásahu