Jednotka zasahovala koncem roku 2010 a v roce 2011 celkem u 28 událostí. Většina zásahů se týkala likvidace obtížného hmyzu tj. celkem 20krát, 3krát byla jednotka vyslána na spolupráci se složkami IZS při pátrání popohřešované osobě, 2krát prováděla odstraňování překážek z komunikace a jiných prostor – jednalo se o likvidace spadlých stromů. Jednou byla jednotka vyslána obecním úřadem na pročištění zanešeného koryta potoka a jednou likvidovala uniklý olej z komunikace. U požáru zasahovala jednotka pouze jednou a to koncem roku 2010 – v tomto případě se jednalo o bytový požár v ulici Šeříková. V letošním roce se také jednotka zapojila do dvou cvičení (foto ze cvičení v Polné).

Foto ze zásahů: