Pod pojmem hasič si jistě převážná část z vás představí silné muže, kteří vyčkávají na stanici například na požár, autonehodu či zaplavení domů. K těmto událostem vyrazí s rozsvícenými majáky, a poté na místě vše hrdinsky uhasí či zachrání. Činnost všech dobrovolných hasičů je zaměřena na pomoc všem spoluobčanům nejen při živelných pohromách, ale i na preventivně výchovnou činnost Mladých hasičů.

Děti ve věku od 6 do 15 let se můžou přihlásit do kroužku Mladých hasičů a dostat se tak do velmi přátelského prostředí, získat jedinečné zkušenosti a naučit se velmi užitečným dovednostem a znalostem, které využiji po celý život.

Pokud vás naše činnost zaujme, můžete setrvat v našich řadách i na středních a vysokých školách, stát se například členem či členkou výjezdové jednotky a pomáhat tam, kde ostatním síly docházejí. Také byste se mohli stát vedoucím a podobně jako naši vedoucí, vést kroužek mladých hasičů.

Jistě se zeptáte, co všechno se děti v kroužku mladých hasičů dozví a co by vlastně dělaly.

Naše celoroční práce s dětmi je především zaměřena na soutěžení v disciplínách Mladých hasičů, ale snažíme se, aby se děti vzdělávaly i v jiných oblastech než jen práce dobrovolných a profesionálních hasičů. Např. základy první pomoci, topografie, vázání uzlů, střelba ze vzduchovky. V průběhu roku navštěvujeme bazén, jezdíme na výlety a víkendové soustředění, plníme odznaky odborností jako je preventista, strojník, cvičitel, kronikář, zdravotník aj. K celoroční činnosti Mladých hasičů patří plnění disciplín celostátní hry Plamen. Dále se zapojujeme do okresní ligy v požárním útoku.

S těmi, které práce hasičů zaujala nebo jsou zvědaví, se budou vedoucí Jiří Bárta a Ondřej Neufinger Petra Musilová a pomocní vedoucí Tomáš Pípa, Lucie PípováLukáš Caha těšit na setkání každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 v hasičské zbrojnici.

Soustředění mladých hasičů na Seči 2018

Soustředění mladých hasičů na Seči 2018

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.