Ani o vánočních svátcích se nám nevyhýbají nebezpečné a rizikové situace v podobě požárů či jiných mimořádných událostí. Důležité je přitom těmto situacím účinně předcházet a dobře při nich reagovat. Jak si nepokazit svojí neopatrností či nedbalostí kouzelnou vánoční atmosféru v rozhovoru poradí vyšetřovatel krajských hasičů kpt. Ing. Jiří Zelenka.

christmas-treeCo lidé nejčastěji o vánočních svátcích podceňují a na co z pohledu požární prevence zapomínají?

Vánoční svátky jsou z hlediska možnosti vzniku požáru v naší domácnosti vysoce rizikové. V tomto čase častěji používáme v naší domácnosti otevřený oheň – zapalujeme svíčky na adventním věnci, svícnech nebo v aromalampách. Stačí opravdu chvilka neopatrnosti či nepozornosti, kdy otevřený oheň necháme bez dozoru, a neštěstí může být rázem na světě. Než tedy svíčku zapálíme, musíme vybrat vhodné místo, které je dostatečně vzdálené od veškerých hořlavých předmětů a textilií. Svíčku nesmíme v žádném případě umístit blízko záclon, do těsné blízkosti sedacích souprav nebo ji nechat ve skříňce. Nezapomínejte, že pod svíčku patří nehořlavá podložka a že pohlídat si musíte i děti a domácí mazlíčky, kteří jsou schopni svíčku převrhnout. Případný požár během deseti minut stačí zničit celý váš byt.

Prskavky z vánočních stromků téměř již vymizely a nahradily je svíčky elektrické. Představují i tyto svíčky riziko?

Prskavky a svíčky na stromečku zapaluje opravdu už jen málokdo a požáry od klasických vánočních svíček jsou už téměř raritou. O elektrických svíčkách se dá říci, že jsou relativně bezpečnější, ale i u nich musíme dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. Vždy bychom měli nakupovat kvalitní výrobky, nejlépe v kamenných obchodech, které budou opatřené příslušnými certifikáty a návodem k použití v českém jazyce. O světelné řetězce a svíčky se také musíme řádně, dle návodu výrobce, starat, skladovat je a používat.

Stálé oblibě se při oslavách konce roku těší používání zábavné pyrotechniky. Jak bychom k ní měli přistupovat?

Zábavní pyrotechniku bychom měli kupovat výhradně certifikovanou a takovou, která je legálně uváděna na český trh a v návodu nám dává informace o tom, jak ji bezpečně používat a skladovat. Manipulace se zábavní pyrotechnikou by měla výhradně probíhat na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od budova ostatních objektů. Pamatujte také prosím nato, že zábavní pyrotechnika nepatří do rukou podnapilým osobám, ale také dětem. Pyrotechniku, která jednou selhala, se nikdy nesnažte odpálit znovu, může Vás vážně zranit.

Krásné prožití vánočních svátků a bezpečný vstup do roku 2015 Vám přejí profesionální hasiči HZS Kraje Vysočina a dobrovolní hasiči obce Dobronín.

Dobronínský zpravodaj
prosinec 2014 – č. 6