Ve středu 22. října se v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobronín konala přednáška na téma prevence kriminality a požárovosti. Pod záštitou obce ji pro občany připravili profesionální hasiči, policisté, ale také místní jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Celá přednáška se neslav duchu, že lepší nežli následná represe je notná dávka prevence. Na praktických příkladech byly demonstrovány mimo jiné také praktiky „šmejdů“ a celkově byl velký prostor věnován ožehavému tématu násilí, které je pácháno na seniorech.

Krajský vyšetřovatel hasičů na účastníky apeloval, aby v období topné sezóny nic nezanedbávali a velkou pozornost věnovali hlavně pravidelným kontrolám topných zařízení. Velká pozornost přitom byla věnována oxidu uhelnatému, který je také nazýván tichým zabijákem a který připravil jen v letošním roce na Vysočině o život čtyři lidi.

„Účast na přednášce bohužel nebyla vysoká a je to myslím škoda. Dnes a denně jsou nám prostřednictvím nejrůznějších médií ukazová-ny případy, kdy se hlavně starší lidé dostávají do velkých problémů díky vypočítavosti a vyna-lézavosti určitých skupin lidí. Prevence je při-tom jedinou včasnou a účinnou obranou před jejich nekalými praktikami. V preventivních projektech budeme proto pokračovat i nadále a na jaře znovu oslovíme policisty a hasiče a společně s nimi připravíme další přednášky“, dodal Ivan Sehnal.

Dobronínský zpravodaj
prosinec 2014 – č. 6

Foto: Lukáš Caha