Obec Dobronín,
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,
JSDH Dobronín

srdečně občany obce zvou na přednášku:

„Prevence kriminality a požárovosti“

 

Akce se uskuteční ve středu 22. října 2014, od 16.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Dobronín.

prednaska2014