Za rok 2009 zasahovala jednotka SDH Dobronín u 14 mimořádných událostí. Celkem jedenáctkrát jsme vyjeli k poskytnutí technické pomoci a třikrát k ohlášenému požáru.

V roce 2008 jednotka vyjela k 10 mimořádným událostem.

Výčet událostí:

Dne 19. února 2009 v 15:58 hod vyjela jednotka k odstranění sněhových převisů u obchodu Jednota. Hrozilo zde bezprostřední ohrožení občanů.

Dne 20. února 2009 v 7:59 hod vyjela jednotka opět  k odstranění sněhových převisů tentokrát  se jednalo o budovu místní základní školy.

Dne 28. března 2009 v 18:26 hod vyjela jednotka k ohlášenému požáru budovy místních skláren. Jednalo se o zahoření odpadu ve strojovně budovy. Po domluvě s HZS Polná se jednotka vrátila zpět na základnu.

Dne  26. dubna 2009 v 9:16 hod vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu na komunikaci mezi Stříteží a Dobronínem. Na místě bylo zjištěno že strom zasahuje do větší části komunikace. Při odstraňování překážky musela být doprava zcela zastavena.

Dne 1. května 2009 v 9:14 hod vyjela jednotka k požáru lesní hrabanky v katastru obce Ždírec. Jednalo se o doutnající hrabanku na ploše 1 m². Jednotka pomáhala s likvidací za pomocí ručního nářadí. (foto zde)

Dne 7. června 2009 ve 12:42 hod vyjela jednotka k odstranění roje včel do ulice V Břízách. Roj se nacházel na kmeni stromu. Jednotka jej odchytla a předala místnímu včelaři. (foto zde)

Dne 12. června 2009 ve 12:45 hod vyjela jednotka k odstranění spadlé větve na komunikaci Dobronín-Ždírec, která bránila v provozu. Jednotka odstranila překážku pomocí mot. pily a skácela zbytek stromu, u kterého hrozil jeho pád. (foto zde)

Dne 25. června 2009 v 16:05 hod vyjela jednotka k odčerpání vody ze zatopených prostor v objektu Autoklubu Dobronín. Zatopena byla garáž ve spodní části budovy vlivem prudkých přívalových dešťů. Na odčerpání bylo nasazeno plovoucí čerpadlo.

Další dva výjezdy v důsledku prudkých přívalových dešťů byly ve dnech 29. června a 7. července. Zde se v obou případech jednalo o odstranění překážek a naplaveného materiálu z koryta potoka, který bránil v průtoku vody. (foto zde)

Dne 9. srpna 2009 v 0:24 hod vyjela jednotka k požáru slámy, která se nacházela v objektu firmy Dobrosev v obci Kamenná. Po příjezdu na místo byla jednotka nasazena na dálkovou dopravu vody z místního rybníka. Dále jednotka prováděla osvětlení místa zásahu pomocí elektrocentrály s halogeny a v ranních hodinách dohašovala požářiště. Návrat jednotky na základnu byl 10. srpna ve 12:00 hod. (foto zde)

Dne 8. září 2009 v 19:43 hod vyjela jednotka k odstranění vos do ulice Ždírecká. Na místě bylo zjištěno, že se hnízdo nachází v mezistropním prostoru obytné části domu. Hnízdo bylo odstraněno za pomocí likvidační dýmovnice. (foto zde)

Dne 16. září 2009 v 11:00 hod vyjela jednotka k odstranění nalomené větve, která hrozila pádem na kolemjdoucí osoby. Větev se nacházela ve výšce asi 5 metrů nad zemí. Na odstranění  bylo použito žebříku a trhacího háku.

Dne 15. listopadu 2009 v 11:45 hod vyjela jednotka k poslední události a to technické pomoci, kde se jednalo o odstranění vosího hnízda. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je hnízdo prázdné.