Zbrojinice sboru obce Dobrenz z přelomu 18. a 19. stol.Dnešní Dobronín vznikl 14. prosince 1948 sloučením dvou původně Němci osídlených vesnic Dobronína (Dobrenz) a Německého Šicendorfu (Deutsch Schützendorf). Každá z těchto obcí měla svůj spolek dobrovolných hasičů. První založili sbor hasičů občané Německého Šicendorfu a to v roce 1896. Hasičská zbrojnice byla vedle dnešní pily u Matějíčků, v domě dnes obývaným rodinou Havlíčků. Podle dochovaných dokumentů založil Dobrenz svůj spolek v roce 1898, ale v archivu byla nalezena zmínka o povolení činnosti sboru a jeho založení již z roku 1895. Dobrenz měl hasičskou zbrojnici vedle návesního rybníka a současný sbor ji po rozsáhlých úpravách užívá dodnes. Protože se nedochovaly dobové kroniky nedokážeme dnes s určitostí říci, jak tehdejší zdrojnice vypadaly, máme pouze kresbu Dobronínské hasičské zbrojnice po sloučení obcí, která byla vytvořena v počátku šedesátých let.

Zbrojnice z 60. letJakou techniku tehdejší hasiči měli, už také nedokážeme říct. První zmínky o tom jakou technikou tehdejší hasiči disponovali jsou z roku 1925, kdy byla zakoupena na tehdejší dobu moderní přenosná motorová stříkačka PS6, která byla schopna dopravovat až 600 l vody za minutu. V druhé polovině padesátých let, tedy již po sloučení obou obcí, byl zakoupen pro potřeby SDH nákladní automobil Staier. Rok 1961 byl ve znamení přestavby zbrojnice, byly vyměněny původní, na tehdejší dobu již nedostačující, dvoje vrata za jedny, které umožnily parkování rozměrnější techniky. Roku 1964 pořízen malý nákladní vůz Tatra 805 a přívěsný vozík PAV8, ve kterém byla uložena přenosná motorová stříkačka PS 8 (800 l/min.).

Zbrojnice z konce 80. letKoncem osmdesátých let byla po několikaletém úsilí dokončena přístavba klubovny. Ve stejné roce byl zakoupen přívěsný vozík PAV12 s motorovou stříkačkou PS12 (1200l/min.) a nákladní vůz značky Robur, který byl pro vysoké provozní náklady v roce 1988 nahrazen nově zakoupeným moderním hasičským speciálem Avia A31, který u naší jednotky slouží dodnes. Automobil je vybaven motorovou stříkačkou PS12 s kompletním hasebním příslušenstvím. V posledních letech se daří zejména díky početnější základně sboru a silnější podpoře ze strany obce nakupovat další vybavení: rok 2004 – moderní přenosná stříkačka PS 16 (1500 l/min.), rok 2006 – plovoucí čerpadlo a elektrocentrála.

Hlavní prioritou sboru je plnit řádně funkci hasičského záchranného sboru jako je požární prevence, likvidace nebezpečných stavů, záchrana zvířat, pomoc občanům v nouzi a likvidace ropných havárií. Náš sbor má zavedenu službu krajského krizového centra, informování o událostech prostřednictvím sms zpráv. Každý člen zásahové jednotky je tak bezprostředně po ohlášení krizové události o tomto stavu informován.

Mimo práce v oblasti požární prevence se aktivně účastníme hasičských soutěží. Každoročně pořádáme hasičskou soutěž „O pohár starosty obce“, máme družstvo mužů, žen a koncem roku 2006 se nám podařilo obnovit činnost mladých hasičů.

Začátky družstva mladých hasičů Začátky družstva nejmladších hasičů