30. března se v naší hasičské zbrojnici uskutečnilo školení rozhodčích požárního sportu pro Polenský okrsek.