Od ledna 2011 čeká na řidiče hned několik novinek. Podstatné změny se týkají zejména vybavení autolékárniček. Nově bude též povinná reflexní vesta pro všechny řidiče. Některé šoféry čeká i výměna jejich řidičských průkazů. Naopak pravidla pro užívání zimních pneumatik se oproti loňsku nemění.

Nejzásadnější změnou je zřejmě nové vybavení autolékárničky. Její obsah stanovuje vyhl. č. 283/2009 Sb. Ten se od starších liší zejména v nových zdravotnických pomůckách, jako je resuscitační maska, izotermická fólie, celokovové nůžky se zaoblenými rohy a leták ke zvládání dopravní nehody. Dále je také po konzultacích s profesionálními záchranáři upravena šířka škrtidla, stanovena savost obvazů a také došlo ke změnám rozměrů a vlastností trojcípého šátku. Všechny změny směřují k možnosti poskytnout touto základní sadou zdravotnických pomůcek plnohodnotnější pomoc. Nový obsah autolékárniček viz. níže.

DOPLNĚNO: Od 16. července 2011 již do povinné výbavy autolékárničky nepatří Resuscutační maska a leták o poskytování první pomoci!

Od 1. ledna 2011 nesmí také chybět v povinné výbavě aut reflexní vesta, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Dosud ji v České republice museli používat pouze profesionální řidiči. Od nového roku se tato povinnost rozšíří na všechny řidiče aut a motocyklů, stejně jako je tomu například v sousedním Rakousku. Tento prvek výrazně zvyšuje bezpečnost posádky při nutnosti opustit nečekaně vozidlo při nehodě nebo poruše.

reflexní vesty a šle

reflexní vesty a šle

DOPLNĚNO: Od 1. srpna 2011 je povinností řidiče, mít na sobě oděv z reflexního materiálu, když vystupuje z vozidla mimo obec. Neplatí pro řidiče mopedu, motocyklu a nemotorových vozidel.

Ke konci roku též končí platnost řidičským průkazům vydaných v období mezi 1. lednem 1994 až 31. prosincem 2000. Vlastníci těchto dokumentů by měli co nejdříve navštívit obecní úřad obce s rozšířenou působností a průkaz si vyměnit za „evropský“ typ. Příslušný úřad řidičák vymění do 20 dnů a to zdarma.Pro občany Dobronína je to Magistrát města Jihlavy – Odbor dopravy (mapa). Vzhledem k tomu, že k 1. 10. 2010 zbývalo vyměnit ještě přes půl milionu průkazů, mohou žadatelé na úřadech očekávat velkou kumulaci lidí – proto Ministerstvo dopravy vyzývá k aktivnímu přístupu žadatelů, vyhnou se tak nepříjemným frontám ke konci roku.

DOPLNĚNO: Platnost od 1. srpna 2011 – ŘP vydané v letech 2001 nebo 2002 si jejich držitelé musí vyměnit do konce roku 2012. ŘP vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 přestanou platit od konce roku 2013.

Doprvaní značka C15 a - Zimní výbavaNaopak v oblasti povinné výbavy aut zimními pneumatikami, se oproti loňskému roku mnoho nemění. Vzhledem k tomu, že legislativní proces příslušného zákona bude nově projednáván poslaneckou sněmovnou, nebude zatím užívání zimních pneumatik pro řidiče povinné. Výjimkami jsou dálnice D1 (zde se nově prodlužuje úsek od exitu 21. km Mirošovice až po exit 182. km Kývalka) a úseky silnic, kde to nařizuje speciální dopravní značka.

DOPLNĚNO: Platnost od 1. srpna 2011 – Od listopadu do konce března budou zimní pneumatiky povinné všude. Tedy pouze na sněhu, ledu a námraze nebo pokud „lze předpokládat, že se na vozovce sníh, led či námraza mohou vyskytovat″. Poslední slovo, jestli jste to mohli nebo nemohli předpokládat bude mít policie.


 

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel včetně vzoru letáku o postupu při zvládání dopravní nehody:

Zdravotnický materiál Množství (ks)
moto
lékárnička
autolékárnička
velikost
I.
velikost
II.
velikost
III.
Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)
1 3 5 10
Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)
1 3 5 10
Šátek trojcípý z (netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
1 2 3 6
Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
 – 1 2 4
Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
3 6 12 18
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 1 3 5
Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem
schválená jako zdravotnický prostředek
 – 1 2 4
Rouška resuscitační 1  –  –  –
Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)  – 1 2 4
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 1 2 4
Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě
se zaoblenými hroty – délky 15 cm
 – 1 1 1
Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm  – 1 1 1
Leták o postupu při zvládnutí dopravní nehody 1 1 1 1
Poznámka: Autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.
Velikost III – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících.
Velikost II – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně.
Velikost I – ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly.
Pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

 

Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody:

POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY

Zajištění místa nehody
Zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj, umístit trojúhelník před místem nehody, vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost.

Život zachraňující úkony
Zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo, zakrytí pronikajícího poranění hrudníku, šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných.

Volání zdravotnické záchranné služby
Volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody, uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu, sdělit své jméno a číslo telefonu.

Vyšetření
Pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu, poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení, pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování
Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace), vyproštění provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky.

Bezvědomí
Riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

Oživování (resuscitace)
Zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min., provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok
Nejčastější příznaky šoku – slabě hmatný tep, více než 100/min., zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost.

Zábrana šoku
Protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít.

Záchranka 155  •  Policie 158  •  Hasiči 150  •  Tísňová volání 112

Zdroj: Ministerstvo dopravy