14. října 2010 – Mohlo by se zdát, že soutěž v požárnické všestrannosti skončila a další bude až za rok. Ale my máme co dohánět a tak se uzlům, topografii, zdravovědě a požární ochraně věnujeme se stejnou pílí jako před soutěží. Na přístupu dětí je vidět, že uzly jako je lodní, zkracovačka, plochá spojka, tesařský a úvaz na proudnici už zvládají s přehledem a někteří se chtějí naučit nejenom ty základní, ale i ty další. Ale nemůžeme jenom opakovat, protože nás čekají nové disciplíny, které se musíme také naučit. A tak, když nám počasí přeje, vyrážíme na tréninkový plácek trénovat štafetu požárních dvojic. Je obdivuhodné, jak se s novou disciplínou děti vyrovnávají a dokážou si při ní pomáhat. Podívejte se: