V sobotu 14. března 2009 se jednotka zúčastnila netradiční soutěže s názvem Ježkovo peklo ve Velkém Beranově. Netradičnost soutěže spočívala v tom, že šlo o jakési cvičení, které mělo dvě části. A to část odpolední, kde se odehrávala štafeta a část noční. Noční část se odehrávala v okolí Jihlavy. Trasa byla asi 60 km dlouhá. Mezi těmito částmi ještě proběhla pořadová příprava jednotlivých družstev, tato disciplína nebyla hodnocena.

Při noční části se plnily tyto úkoly:

 1. požární útok
 2. povodeň – postavit protipovodňovou hráz z pytlů
 3. požár stavení s uvězněnou osob – dostat se do budovy a evakuovat osobu ven po žebříku
 4. technická závada na vozidle
 5. znečištěná studna – vyčerpání kontaminované vody pomocí ejektoru
 6. bytový požár
 7. barevná hudba – při rozsvícení světel se členové museli z polohy ležící ve spodním prádle co nejrychleji obléknout do plné zásahové výstroje
 8. nouzové zásobování vodou – naplnění sudu vodou pomocí kbelíků a oběhnutí rybníka všech členů s hadicí typu B75
 9. záchrana osoby – ošetření a transport zraněné osoby ze sjezdovky Šacberk na protější stranu po mnoha a mnoha schodech. Zde předání do péče lékařů.
 10. záchrana zvířat – vyhledání zvířete v zakouřené garáži
 11. na doraz – sníst pět piškotů a poté nafouknout balonek dokud nepraskl

 
Složení družstva: Jan Šmíd, Jan Ganzwohl, Jiří Bárta, Jiří Husár, Milan Jakoubek, Martin Jakoubek


 

Dne 4. dubna okrskové cvičení ve Stříteži podobné jako ve Velkém Beranově. (foto zde)