znak sdhV republice je témě 350 tisíc dobrovolných hasičů, a z toho jen na Vysočině jich je ve sborech sdruženo 32 tisíc. V Dobroníně má hasičská obec 65 členů. Víte, proč vůbec hasiči v obci fungují? Jaký je rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů a jednotkou sboru? Tušíte, že v obci je ve své podstatě nejvyšším hasičem starosta obce? V sérii článků zaměřených na dobronínské dobrovolné hasiče se pokusíme nalézt odpovědi na všechny tyto otázky a dokonale vám zmapovat dobrovolné hasiče. Dnešní část seriálu bude věnovaná hasičské historii a současnému fungování sboru dobrovolných hasičů v Dobroníně.

Sbor dobronínských dobrovolných hasičů vznikl spojením dvou samostatných hasičských sborů, a to v roce 1948, kdy došlo ke sloučení Německého Šicendorfu a Dobronína do jedné obce. V Německém Šicendorfu přitom dobrovolní hasiči fungovali od roku 1896, historie dobronínských dobrovolných hasičů se začala datovat o dva roky později.

Současný sbor dobrovolných hasičů, jehož starostou je Ing. Jan Ganzwohl, tvoří 65 členů. Dobrovolní hasiči byli od ne paměti nositeli kultury, osvěty a společenského života v obci a právě o to snaží i ti dobronínští. Organizují či spolupořádají řadu kulturních akcí, mimo jiné například již tradiční soutěž v požární sportu O pohár starosty obce, Pálení čarodějnic nebo předškolními dětmi velmi oblíbený Dětský den. Akce, které byly dosud zaměřené pro děti, rodiny s dětmi a střední věkovou populaci, by v brzké době měly rozšířit i o akce pro seniory.

„Uvědomujeme si, že právě senioři tvoří velmi specifickou a dá se říci i velmi rizikovou skupinu obyvatel. Díky svému věku jsou zranitelní a neustále narážejí na množství nových technologií, ale také předpisů, které upravují požární prevenci. V minulosti jsme se snažili právě v Dobronínském zpravodaji publikovat preventivní články, které měly obsahovat nejdůležitější věci, a hlavně povinnosti občanů, z oblasti požární prevence. Zjistili jsme však, že pro dříve narozené spoluobčany je lepší variantou osobní setkání a vysvětlení problémů. Společně s krajskými hasiči a hlavně s Obecním úřadem obce Dobronín bychom v podzimních měsících rádi uspořádali několik besed, na kterých bychom probírali aktuální témata, například topnou sezónu, povinnosti čištění spalinových cest, nebezpečí, která na hospodyňky číhají při vaření a řadu dalších věcí.“, dodává starosta sboru Jan Ganzwohl.

Do podvědomí občanů se hasiči zapisují hlavně zásahovou činností a lidé občas tápou v rozdílech mezi sborem dobrovolných hasičů a jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Jednotku sboru dobrovolných hasičů přitom ze zákona zřizuje obec a čítá pouze pár vyškolených, vycvičených a jmenovaných členů, kteří zasahují při mimořádných událostech. Sbor dobrovolných hasičů je potom formou občanského sdružení. Ne každý člen sboru je tedy členem výjezdové jednotky a naopak, člen výjezdové jednotky nutně nemusí být členem sboru. Zatímco v jednotce sboru dobrovolných hasičů jsou pouze muži, ve sboru jsou členy ženy i děti.

Vyšlo v Dobronínském zpravodaji,
srpen 2014 – číslo 4