Video ze závodu požárnické všestrannosti ve Staré Říši, který se konal 5. října 2013.