Sponzor Sbor dobrovolných hasičů Dobronín touto cestou srdečně děkuje restauraci „U Mišáka“ za poskytnutí sponzorského finančního daru ve výši 3 000,– Kč a také akciové společnosti Dobrosev a.s. Dobronín za sponzorský dar ve výši 2 000,– Kč.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme a vyzýváme i další zájemce pro případné sponzorování SDH Dobronín.