Zápis ze schůze výbor SDH Dobronín konané 2. října 2014

Přítomní: Jan Ganzwohl, Jiří Bárta, Milan Jakoubek, Jaroslav Jakoubek, Tomáš Pípa, Lukáš Caha, Jan Šmíd

Program:

 1. Návrhy řešení vzniklých problémů z předešlého měsíce
 2. Zajištění VVH SDH Dobronín:
  1. potvrzení termínu konání VVH dne 6. prosince 2014 v 18 h (místo bude upřesněno)
  2. provedení kontroly úkolů z minulých výborů
  3. zhodnocení roku 2014 a návrh nové kandidátky pro další volební období, návrh delegátů na okrskovou VVH a okresní shromáždění.
   • Starosta SDH: Ing. Jan Ganzwohl
   • Náměstek starosty: Jiří Bárta
   • Jednatel: Lukáš Caha
   • Pokladník: Lukáš Caha
   • Velitel SDH: Filip Wastl, Milan Jakoubek
   • Zástupce velitele: Filip Wastl, Milan Jakoubek
   • Vedoucí mládeže: Jiří Bárta
   • Ref. žen: Lucie Pípová, Jaroslav Jakoubek
   • Hospodář: Tomáš Pípa, Jan Šmíd
   • Schvalovací výbor: Jan Šmíd, Jaroslav Jakoubek, Filip Wastl
   • Kontrolní výbor: Tomáš Pípa, Zdeněk Tišl, Tereza Horáčková
   • Preventista: zrušeno – zajišťuje zaměstnanec OÚ Dobronín
   • Delegáti na VVH okrsku: Jan Ganzwohl, Jiří Bárta, velitel + referentka žen
   • Delegát na okresní shromáždění: Jan Ganzwohl
  4. Celkovou zprávu pro VVH, návrh usnesení a plán činnosti na rok 2015 zpracuje výbor SDH – zápis udělá Jan Ganzwohl
  5. Diskuze: Jiří Bárta – malá účast členů výboru, návrh na zrušení SDH a zvážení oživení organizační složky obce, přednášející, hosté a členové se zdrží reklamních projevů
  6. Termín další výborové schůze byl určen na 6. 11. 2014

Starosta SDH

Zápis ze schůze výbor SDH Dobronín konané 6. listopadu 2014

Přítomní: Jan Ganzwohl, Jiří Bárta, Jaroslav Jakoubek, Milan Jakoubek, Tomáš Pípa, Lukáš Caha, Jan Šmíd, Lucie Pípová

Program:

 1. Návrhy řešení vzniklých problémů z předešlého měsíce
 2. Kontrola splnění úkolů z předešlé výborové schůze
 3. Zajištění VVH SDH Dobronín:
  1. Činnost SDH na rok 2015
  2. Sestavení návrhové komise: Lukáš Caha, Lucie Pípová, Jaroslav Jakoubek
  3. Sestavení volební komise: Jan Šmíd, Jiří Bárta, Lucie Pípová
  4. Sčítací komise: Tomáš Pípa
  5. Pozvání členů a hostů na VVH zajistí Jan Ganzwohl a Jiří Bárta nikdo jiný!!!
   (místenky a pozvánky vypracuje Lukáš Caha a Milan Jakoubek)
   Pozvaní hosté:

   • Ing. Josef Kölbl
   • Josef Vomela
   • Ivan Sehnal
   • Jaroslav Heger
   • Jan Musil
   • Petra Musilová
  6. Přednesením zprávy o činnosti a řízením VVH je určen Jan Ganzwohl
  7. Na návrh z předešlé schůze se přenášející, hosté a členové zdrží reklamních projevů !!!
  8. Diskuze: reakce na zvýšení příspěvku na OSH

K zhodnocení odborné přípravy členů JPO nejsou členové výboru SDH kompetentní a proto se jí nebudou ve zprávě na VVH zabývat!!!

Starosta SDH