Na prosincové výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů obce Dobronín byli historicky poprvé i mladí hasiči.

Nejenom, že se zúčastnili celého programu a bedlivě naslouchali jednotlivým bodům jednání, ale také sami kulturním pásmem přispěli k pohodové atmosféře večera. Za skvělé pásmo vánočních písniček a básniček sklidily děti velký potlesk od všech přítomných. Nejinak tomu bylo i v momentě, kdy byly děti chváleny za skvělé celoroční výsledky a výkony v požárním sportu. Jako formu poděkování za skvělou práci, předal každému z nich starosta sboru Ing. Jan Ganzwohl i písemné ocenění.

pametni-list-mh-2015