29. května 2010 – Starší žáci – útok, ženy A – útok, muži – útok A a štafeta B