Hasič je člověk, který je připravený nejen psychicky, ale také fyzicky zvládat to, co by nás ostatní ani nenapadlo. Hasič je ten, kdo jde tam, odkud ostatní utíkají. Hasič je ten, koho vyhlížíme, když sami ztrácíme naději. Hasič je ten, komu věříme, že zvládne to, v čem my jsme pohořeli.

A právě díky těmto těžce nabytým zkušenostem si hasiči dokáží vážit lidského života tak, jako málo kdo. Rozhodli se proto, že podpoří dobrou věc a rozšíří Český národní registr dárců kostní dřeně (ČNRDD).

„Hasiče jsme oslovili koncem roku s žádostí o to, aby se zapojili do kampaně, protože většina přesně splňuje kritéria pro vstup do registru. Jsou mladí, zdraví, a hlavně kdykoli připraveni nezištně pomoci cizímu člověku.“ říká MUDr. Jana Navrátilová z Českého národního registru dárců dřeně.

Plakát kampaně

Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992, jako jedna z prvních v ČR a jejím hlavním cílem je podpora Českého národního registru dárců dřeně, který je jako jediný registr ve střední a východní Evropě držitelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně (WMDA).

Český registr má v tuto chvíli již 37 372 dobrovolných dárců a díky celosvětovému propojení registrů mají čeští pacienti k dispozici 19 461 378 možných dárců, což znamená 19 461 378 nadějí na život.

V nejbližších dnech se díky cílené kampani dostanou mezi hasiče informace o tom, co znamená být součástí registru, jak a kde se do něj mohou zapsat, až po informace, co se stane, pokud budou vybráni. Celou kampaň doprovází oficiální plakát, který je vytvořen tak, aby upoutal pozornost a vzbudil zájem o tuto problematiku.

„Kampaň navazuje na podobnou akci, která proběhla v řadách policie a byla velmi úspěšná. Věříme, že i hasiči budou tuto snahu podporovat s podobným nadšením.“ dodává MUDr. Navrátilová.

Za 20 let existence ČNRDD podstoupilo odběr krvetvorných buněk 452 dárců a registr zprostředkoval 900 transplantací krvetvorných buněk.

Mezi dobrovolníky byli i dárci z řad hasičů. Ti také byli přítomni na Výročním večeru Nadace, který se uskutečnil koncem dubna. Tato slavnost byla příležitostí, jak dárcům veřejně poděkovat za jejich výjimečný čin.

„Jsem velmi rád, že jsme k této spolupráci přistoupili. Vím, že mnoho mých kolegů již o podobné podpoře uvažovalo, jen jim k tomu chyběl ten správný impuls. A přestože je Hasičský záchranný sbor v tuto chvíli v tíživé finanční situaci a má hodně vlastních problémů, je potřeba nemyslet jen na sebe , ale i na ty, kteří naší pomoc potřebují, a to i v těch oblastech, kde nám to neukládá zákon.“ Vysvětluje důvody spolupráce generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR

Veškeré informace a přihlášku do registru naleznete na www.kostnidren.cz.