Krásné a slunečné počasí přímo vybízí k úklidu zahrádek. Raději než pálení odpadu ze zahrádky zvolte jednodušší cestu, a to jeho uložení do speciálních kontejnerů, které naše obec každoročně na jaře, ale také na podzim přistavuje.

Pokud se však rozhodnete pro pálení, pak buďte velmi opatrní a pamatujte, že opravdu stačí chvilka nepozornosti nebo slabý poryv větru a neštěstí je na světě. Z malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovatelně šířit. Pár cenných rad, jak při pálení postupovat, jak jej ohlásit a čeho se při něm vyvarovat Vám přinášejí hasiči.

Plošné vypalování trávy je zakázáno a hrozí za něj tučná pokuta!

„Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „vyčistit“ svoji zahrádku může zaplatit ze zákona o požární ochraně i pětadvacetitisícovou pokutu. Rád bych také předeslal, že při sankcionování této činnosti budeme postupovat nekompromisně,“ upozorňuje krajský vyšetřovatel HZS Kraje Vysočina kpt. Ing. Jiří Zelenka.

Mám pálení ohlásit? Je to moje povinnost?

Zákonná povinnost ohlásit pálení hasičům se vztahuje pouze na právnické a podnikající fyzické osoby. Občan tuto povinnost ze zákona nemá. Každoročně ale hasiči žádají veřejnost o ohlášení pálení. Předejde se tím zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům.

„Ohlásit nám pálení je velmi jednoduché a lze jej provést buď elektronicky na našem webu (www.hzscr.cz/vysocina) nebo telefonicky. Vyplnění formuláře na našich webových stránkách je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám navádí, které kolonky je nutné vyplnit. Po odeslání formuláře se veškeré informace zobrazí na počítači operačního důstojníka. Pálení je také možné nahlásit telefonicky a to na číslech 950 270 102 – 106. Při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět,“ uvedl Zelenka.

Než začnu pálit, co mám udělat?

Pro samotný úspěch celé akce je důležité vybrat vhodné místo pro ohniště. To by mělo být v dostatečné vzdálenosti od budov a objektů. Od okraje lesa musí být toto místo vzdálené minimálně 50 m. Zohlednit bychom měli také aktuální povětrnostní situaci a při silném větru oheň nerozdělávat vůbec.

„Samotné ohniště potom ohraničíme kameny, aby nedošlo k rozšíření ohně. K podpalování nikdy nepoužíváme vysoce hořlavé látky, jako je benzín nebo nafta. Pamatujte, že ohniště nesmí zůstat bez dozoru a po ukončením pálení jej musíte řádně uhasit,“ upozorňuje Zelenka.

Co na ohniště nepatří?

Myslíte, že co není železné to shoří? Tak to určitě ne! Spalovat bychom měli jen zahradní odpad.

„Na ohniště tedy nepatří plechovky od barev či oleje, staré oblečení, pneumatiky, plastové nádoby atd.,“ upozorňuje Zelenka

Co mám dělat, když se oheň vymkne kontrole?

Panika nic nevyřeší, snažte se zachovat klid a rozvahu. Do hašení menšího požáru se pusťte sami, na větší povolejte na místo ihned hasiče.

„Pamatujte, že lidský život je to nejcennější a v žádném případě zbytečně neriskujte,“ uzavírá Zelenka.

 

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

 

Kontejnery na odpad z jarního úklidu zahrádek a zelených ploch budou rozmístěny na obvyklých místech v obci:

  • v horní části obce a na sídlišti ve dnech 12.–13. 4. 2014,
  • •v dolní části obce, Střelecké, ve dnech 26.–27. 4. 2014.

Do velkoobjemových kontejnerů je možno ukládat jen odpady vzniklé při jarním úklidu zelených ploch a zahrádek. Je pod pokutou zakázáno do kontejnerů odkládat domovní odpad, který je určený do popelnic, kovový odpad, hadry, plasty, pneumatiky a uhynulá zvířata!

Dřevní odpad větve ukládat vedle kontejneru. Tento odpad bude seštěpkován a využit při úpravě zeleně v obci.