Naši hasiči se 23. března 2012 zúčastnili již počtvrté soutěže s příznačným názvem „Ježkovo peklo“.

Soutěž začala se západem slunce ve Velkém Beranově pořadovým cvičením. Na další disciplíny, které družstva dopředu neznají, jsme přejížděli vlastními hasičskými auty. Takto jsme postupně najeli v okolí Jihlavy asi 50 km a splnili 14 různě náročných úkolů. Soutěž má za úkol připravit hasiče na situace, které mohou nastat při řešení mimořádných událostí, jako je např. pomoc raněným, hledání osob, požáry, komunikace v zakouřených prostorách, povodně atd. Byly zde zařazeny i disciplíny „na zahřátí“, jako je výstup s výstrojí a materiálem na věž kostela Sv. Jakuba v Jihlavě, přerovnávání pneumatik a plavba na raftu. Hodnocena je také práce velitele družstva, plnění rozkazů hasiči a správnost řešení mimořádných událostí, to vše samozřejmě na čas.

Naše družstvo se umístilo na hezkém 5. místě z 20 soutěžných družstev. Za dobře odvedenou práci tímto velitel družstva Milan Jakoubek děkuje všem zúčastněným hasičům.

Článek vyšel s drobnými úpravami v Dobronínském zpravodaji č. 2/2012.

 

Foto našeho družstva z alba SDH Velký Beranov

 
Celé album naleznete ZDE.