První trénink mladých hasičů se po dlouhé době uskutečnil 20. května 2021. Měli před sebou velký úkol – ­oživit si disciplíny požární útok, štafetu 4×60m a štafetu dvojic.

Tyto disciplíny byly zahrnuty do upravené podoby okresního kola Hry Plamen, které se uskutečnilo 29. května 2021 v Bítovčicích. Na trénink bylo opravdu málo času – pouhé dva týdny – nakonec 3 tréninky. Zapojení nováčků, uspořádat tým ­bylo to náročné, ale nakonec se vše podařilo a vůbec si naši mladí hasiči nevedli na soutěži v Bítovčicích špatně.

Okresní kolo probíhalo velmi poklidně. I díky časovému rozpisu příjezdů jednotlivých družstev. Tím bylo zamezeno shlukování a na jednotlivých disciplínách družstva zbytečně nečekala.

A jak si naše družstvo vedlo z celkových 12 družstev? Závod požární všestrannosti – 9. místo, štafeta 4×60m – ­7. místo, štafeta dvojic­ – 3. místo, požární útok – 10. místo. Celkové obsadili krásné 8. místo. Na prvním místě skončilo družstvo z Dolní Cerekve, které reprezentovalo 5. června 2021 náš okres Jihlava na krajském kole v Pacově.

Vítěz krajského kola bude náš kraj reprezentovat na Mistrovství České republiky Hry Plamen 2021, které se uskuteční 26. června 2021 v Jihlavě.

Dobronínský zpravodaj
červen 2021 – č. 3
Lenka Neufingerová

Okresní kolo Hry Plamen, Bítovčice