Již tradičně pořádáme společně s Autoklubem Dobronín dětský den pro předškoláky z Mateřské školy.

Na konci května si děti mohly prohlédnout zásahovou techniku jednotky SDH, vybavení Avie i nové cisterny a výstroj hasičů. Taktéž bylo k vidění vozidlo dálniční policie. Přijela také policie vojenská, která předvedla praktické ukázky zadržování pachatelů pomocí perfektně vycvičených psů. Další policejní složka ukázala dětem svoje zásahové zbraně. Na závěr si děti mohly jako vždy zastříkat z hasičské proudnice.