Také se v obci necítíte bezpečně?
Také je podle vás v obci málo kulturního vyžití?
Nelíbí se vám, kam obec směřuje?

Nám také ne!!!

HASIČI PRO OBEC

Sdružení nezávislých kandidátů

hasici-pro-obec

Sociální oblast

 • Zprůhlednění aktivit obce ve vztahu ke komunitní škole.
 • Podpora rozvoje obce.
  • Nové parcely na rodinné domy, kanalizace, infrastruktura.
 • Podpora seniorů.
  • Podpora výstavby speciálního zařízení pro seniory v obci.
  • Podpora volnočasových aktivit seniorů.
  • Pravidelné besedy se seniory – právní a sociální pomoc.

Bezpečnost

 • Vybudování nových přechodů v obci.
 • Nové bezpečnostní prvky na komunikace v obci.
 • Prevence kriminality.
  • Podpora preventivních programů.
 • Podpora požární prevence.
  • Aktivity na snížení rizika vzniku požárů.

Kultura, sport

 • Podpora kultury v obci.
  • Více peněz na kulturu v rozpočtu obce, posílení kulturního fondu.
  • Více peněz spolkům a sportovním oddílům.
 • Zavedení a obnova tradic.
  • Více kulturního vyžití v obci. Zavedení nových tradic a obnova tradic starých.

Cíl

 • Rozvoj obce
 • Podpora klutury a sportu
 • Spokojenost občanů

Proč?

 • Pro naše děti
 • Pro obec
 • Pro nás všechny

Jak?

 • Slušně
 • Korektně
 • Jsme ochotni vyjednávat napříč politickým spektrem

 

Jiří Bárta, Petra Musilová, Jan Ganzwohl, Jan Šmíd, Milan Jakoubek, Tomáš Pípa, Michaela Šmídová, Lukáš Caha, Lucie Pípová, Miroslava Šmídová, Jiří Kourek, Roman Caha, Jan Musil, Ondřej Neufinger, Jaroslav Jakoubek

Přijďte k volbám.

Přijďte podpořit sdružení lidí, kterému osud obce není lhostejný.