Vážení spoluobčané,

Sdružení nezávislých kandidátů

„HASIČI PRO OBEC“

se v předešlém volebním období podílelo na přípravě a realizaci potřebných projektů v obci. I v nadcházejícím volebním období bychom se chtěli podílet na realizaci nových projektů, které naši občané potřebují a hlavně využijí.

Naše sdružení si klade za cíl podpořit:

  1. Podpoříme vybudování sběrného dvora, kam by mohli občané odevzdávat svoje odpady včetně stavební sutě.
  2. Chceme zásadně opravit povrchy všech zničených chodníků v obci a více dohlížet na jejich údržbu.
  3. Podpoříme výsadbu zeleně v obci, výsadbu okrasných keřů a stromů chceme zpestřit výsadbou ovocných stromů a zbudování odpočinkových míst.
  4. Podpoříme výměnu podlahových krytin v základní škole, opravu chodníků a oplocení v areálu základní školy.
  5. Podpoříme tradiční i nové společenské, kulturní a sportovní akce.
  6. Chceme výrazně podpořit sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
  7. Podpoříme vznik procházkového okruhu v okolí obce a jeho pravidelnou údržbu.
  8. Podpoříme výstavbu tartanového hřiště v areálu základní školy.
  9. Chceme minimalizovat a odstranit riziková místa, kde by mohlo docházet k ohrožení bezpečnosti občanů, novými bezpečnostními prvky (křižovatka na Zatáčce, prodloužení chodníku na Štocké – před mostem )
  10. Podpoříme opravy a výstavbu nové kanalizace, veřejného osvětlení a povrchů komunikací.

 

Předem Vám děkujeme za Vaší podporu v následujících volbách.

Sdružení nezávislých kandidátů – HASIČI PRO OBEC
Vylosované číslo: 4

Jiří Bárta, Milan Jakoubek, Lenka Neufingerová, Jan Ganzwohl, Lukáš Caha, Jaroslav Jakoubek, Ondřej Neufinger, Ivana Grulichová, Bohuslav Šmíd, Filip Wastl, Jiří Kourek, Petr Grulich, Pavlína Krejčí, Miroslav Frantál, Marek Cink