Hasiči varují, buďte obezřetní a nepodceňujte možná rizika!

Stále častěji vyjíždějí hasiči na žádost zdravotníků k měření koncentrace oxidu uhelnatého v domech a bytech. Bohužel už byly v Havlíčkově Brodě zaznamenány i případy, které měly fatální následky. Na následky otravy v letošním roce zemřeli jen v Havlíčkově Brodě tři lidé. Důrazně proto apelujeme na občany, nepodceňujte možná rizika. Především u plynových spotřebičů (ohřívače vody a plynové kotle) zajistěte dostatečný přísun vzduchu a případné zdravotní obtíže v žádném případě nepodceňujte.

Oxid uhelnatý = „tichý zabiják“

Oxid uhelnatý vešel do podvědomí také jako tzv. „tichý zabiják“. Jedná se o plyn bez barvy, chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. „To jsou právě důvody, proč se tomuto plynu takto přezdívá. Jeho identifikace smyslovými orgány člověka je nemožná“, upozorňuje havlíčkobrodský vyšetřovatel hasičů por. Bc. Luboš Beránek. Oxid uhelnatý se váže na hemoglobin, a to 250× rychleji než kyslík, a vzniká tak karboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Dochází tak k nedostatečnému okysličení mozku a následné smrti.

Kde se oxid uhelnatý vyskytuje

„Tento „smrtelný plyn“ se vlastně vyskytuje všude kolem nás. V běžném ovzduší je jeho koncentrace minimální a není nijak nebezpečný. Jinak tomu však je v domácnostech, kde se při běžném užívání plynových spotřebičů koncentrace zvyšuje. Největším nebezpečím tak jsou nedostatečně větrané prostory, např. koupelny s instalovaným plynovým kotlem nebo průtokovým ohřívačem. Bohužel trend posledních let dobře odizolovat své domácnosti tomuto faktoru silně napomáhá. Výměna nových oken či vstupních dveří do bytu či přímo místnosti s plynovým topidlem (např. koupelna) může silně změnit tahové podmínky plynového topidla. To co v předchozím topném období plynovému spotřebiči vyhovovalo, např. netěsnost oken a dveří kudy přisával kyslík, se náhle stává problémem. Pak ještě aktuální klimatické podmínky v podobě inverze zapříčiní špatný tah komína a neštěstí je na světě „, upozorňuje Beránek.

Vliv na tah topidla může mít například nevhodně umístěný nový výkonný kuchyňský odsavač par, který po sepnutí strhne proud odváděných spalin směřující ze spalovací komory a výměníku ke kouřovodu a nasměruje ho k digestoři ve vedlejší místnosti. Známé jsou také případy, kdy prudké otevření vchodových dveří bytu zapůsobí jako nasátí vzduchu z bytu. Přestože se jedná o jednorázovou krátkou, ovšem silnou změnu proudění, tah kouřových plynů s obsahem oxidu uhelnatého se změní a místo do komínového průduchu začne proudit ponechanými otevřenými dveřmi, kde se zároveň nepozorovaně rozptyluje v prostoru bytu a chodby.

Prostory musí být dostatečně větrané

V každé místnosti, kde je umístěn plynový spotřebič, musí být dostatečným způsobem zajištěno větrání. V žádném případě nesmí prostory, kde je instalovaný spotřebič (např. koupelna, kuchyň, kotelna) zůstat zcela uzavřené!!!

„Je nutné ponechat otevřený průchod či otvor dostatečné velikosti (otevřené dveře, okno, větrací otvor, šachta či světlík). Při provozu plynového spotřebiče a hoření dochází k spotřebovávání kyslíku obsaženého v ovzduší. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku obsažená v metanu se hořením přeměňuje na oxid uhličitý. Při nemožnosti cirkulace čerstvého vzduchu dochází k spotřebování kyslíku a molekula uhlíku se přeměňuje jednak na oxid uhličitý a jednak na velmi jedovatý oxid uhelnatý, a to je špatně“, varuje Beránek.

Jak se otrava oxidem uhelnatým projeví?

Mírnější příznaky otravy můžeme lehce zaměnit se zcela jinými onemocněními. Otrava v této formě se projevuje nevolností, zvracením, bolestmi hlavy, bolestí na hrudi, závratěmi nebo slabostí.

„V těchto případech je nutné vyhledat lékařskou pomoc a zdravotnický personál upozornit na podezření z otravy oxidem uhelnatým a případné vyskytující se problémy v souvislosti s provozem plynových spotřebičů“, upozorňuje Beránek.

Při závažnějším stupni otravy potom přistupují neurologické příznaky, dochází k poruše vědomí. Nezbytné potom je na místo povolat záchranáře a prostory začít okamžitě větrat či přímo opustit a přemístit se do venkovního prostředí.

Jak otravě předcházet?

„Nejdůležitější je samozřejmě prevence. Spotřebiče v domácnosti musíme instalovat a používat v souladu s návodem výrobce. Kontrolu a servis spotřebičů doporučujeme provést jednou ročně oprávněnou osobou. Při rekonstrukci domácnosti zaměřené na zateplení musíme myslet na zachování dostatečného přístupu vzduchu k plynovému topidlu a vše konzultovat s odborníkem na instalaci plynových topidel“, podotýká Beránek.

Pravidelně jedenkrát ročně musí být prováděna také kontrola spalin a komínů se zaměřením na nesprávné spoje, viditelný rez a zašpinění.

„Pamatujte na to, že kuchyňský sporák nebo plynový vařič se nikdy nesmí použít k vytápění obytné místnosti“, varuje Beránek.

Domácnost vybavte detektorem V domácnosti by neměl chybět detektor oxidu uhelnatého. Toto zařízení se umísťuje přímo do obytných místností a je napájeno z běžných baterií.

„Z dostupných statistik vyplývá, že detektor je schopen zabránit až polovině otrav. Pochopitelně je nezbytně nutné používat detektor v souladu s návodem výrobce a pravidelné měnit baterie. Zazní-li alarm detektoru, pak na nic nečekejte, opusťte prostory a nebojte se přivolat záchranáře“, uzavírá Beránek.

Petra Musilová,
vyšlo v Dobronínském zpravodaji 2/2014