Každoročně hasiči na Vysočině zasahují u více než stovky požárů, které vzniknou v domácnostech. Kromě rozsáhlých majetkových škod si tyto požáry vybírají každoročně i daň nejvyšší, lidské životy. Jen v loňském roce přišli u požárů v domácnostech na Vysočině o život hned tři lidé. S krajským vyšetřovatelem příčin vzniku požárů kpt. Ing. Jiřím Zelenkou jsme si proto povídali o tom, jak požárům předcházet a zabezpečit domácnost z pohledu požární ochrany, a také o tom, jak se zachovat při případném požáru v domácnosti.

Požáry v domácnostech mívají tragické následky, kdo nebo co má na jejich vzniku největší podíl?

Jednoznačně lidská nedbalost a neopatrnost. I přes to, že neustále upozorňujeme na možná rizika a zdůrazňujeme rizikové činnosti v našich domácnostech, tak se stále setkáváme s požáry, které vzniknou při manipulaci s otevřeným ohněm, při vaření, kouření nebo topení. Podotýkám, že k těmto požárům dochází v drtivé většině případů naprosto zbytečné.

Jak se tedy máme v domácnosti chovat, abychom požáru předešli?

Určité bychom měli striktně dodržovat návody výrobců při používání spotřebičů, činnosti v domácnostech nepodceňovat a dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Pokud se pozastavíme u jednotlivých činností, pak pří vaření nenecháváme nikdy oheň bez dozoru. Totéž platí pro jakýkoliv otevřený oheň v naší domácnosti, například pro svíčky. Žhavý popel z kamen ukládáme na bezpečné místo a do nehořlavých nádob. Kouřovody a topidla je nutné udržovat v řádném technickém stavu. To samé platí pro elektroinstalace, elektrické spotřebiče, šňůry vedení atd.

Které požáry patří v domácnostech mezi ty vůbec nejtypičtější?

Častou příčinou vzniku požáru je nedbalost při vaření, a to konkrétně ponecháni zapnutého sporáku bez dozoru. Velmi často potom vyjíždíme k požárům, které vzniknou od připálených potravin. Bohužel z minulosti známe případy, kdy si právě tyto požáry vyžádaly lidské životy.

Kdo je požáry v domácnostech vice ohrožen, jsou to spíše mladší nebo starší lidé?

Obecně starší lidé tvoří velmi rizikovou skupinu při požárech, a to nejenom při požárech v domácnostech. Skladují ve svých domácnostech nepřeberné množství věci, podceňují možnost vzniku požáru a požáry pro ně mají obvykle fatálnější následky, rychleji totiž ztrácí orientaci. Je ale pravdou, že požáry v domácnostech jsou do jisté míry ohroženy všechny věkové skupiny. Musíme si uvědomit, že nejrizikovější je doba mezi druhou a pátou hodinou ranní, kdy většina lidí spí. V momentě, kdy se vzbudí, je již většinou pozdě. Zplodiny hoření, které jsou obsaženy v kouři prohlubují spánek. Snad pouhá dvě, tři nadechnuti a už je pozdě.

Čím doporučujete domácnost vybavit?

Vhodné je mít doma hasicí přístroj nebo alespoň hasicí sprej. Rozhodně by v naší domácnosti neměl chybět autonomní hlásič kouře. Toto jednoduché zařízení, které stojí jen pár set korun, spolehlivě detekuje kouř a silným akustickým signálem nás upozorní na požár.

Pokud už požár v naší domácnosti vypukne, jak se máme zachovat?

Jedná-li se o požár menšího rozsahu, pak je vhodné pustit se do jeho hašení. Pokud se vám vznítí na pánvi potraviny, zakryjte pánev pokličkou nebo mokrým hadrem a oheň uduste. Pamatujte, požár oleje nebo jiných hořlavých kapalin se nesmí hasit vodou! Při hašení požáru vždy myslete především na svoji bezpečnost a nikdy zbytečné neriskujte. Pokud vidíte, že požár sami nezvládáte uhasit, pak ihned volejte hasiče, kuchyni okamžitě opusťte, a je-li to možné, zavřete za sebou dveře od kuchyně. Omezíte tím přísun vzduchu do místností a tím i intenzitu hoření.

Je nutné vždy volat hasiče?

Ze zákona vyplývá povinnost hlásit hasičům každý požár ve vaší domácnosti. Neučiníte-li tak, může pojišťovna krátit případné pojistné plnění a zároveň se vystavujete případné sankci ze strany hasičů.

Rozhovor připravila Petra Musilová,
pro Dobronínský zpravodaj 1/2014