Letošní dlouhá a tuhá zima zaměstnala i jednotku sboru dobrovolných hasičů naší obce. V prvních dvou měsících letošního roku zasahovali hasiči v souvislosti se sněhem u devíti událostí. Jednalo se o odstraňování nebezpečné námrazy a sněhu  z budov veřejného zájmu a všude tam, kde hrozilo nebezpečí z prodlení – tj. byla naplněna zákonná podmínka, že byl či mohl by být ohrožen lidský život, zdraví či majetek. Na odklízení sněhu ze střech a odstraňování nebezpečných rampouchů se aktivně podílelo všech patnáct členů zásahové jednotky. Na zásazích strávili 14 hodin.

Lednové zásahy JSDHO Dobronín:

K prvnímu zásahu vyjeli hasiči dne 14. ledna 2010 na ulici Karla Pravdy. Sněhová pokrývka způsobila narušení izolace střechy a došlo k následnému prosakování vody do dvou bytů.  Jednotka odstranila sníh ze střechy na ploše přibližně 10 x 5 m.

odstranění sněhu z budovy Základní školy v Dobroníně vyjeli hasiči o den později. Za pomoci ručního nářadí byl sníh ze střechy odstraněn.

Dne 18. ledna 2010 hasiči provedli za pomoci žebříku a trhacího háku odstranění rampouchů a nebezpečných sněhových převisů z budovy Zdravotního střediska.

Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina (dále jen „KOPIS HZS kV“) vyslalo dne 20. ledna 2010 jednotku k odstranění sněhu ze střechy bytového domu na ulici Na Praze. Důvodem pro zásah hasičů bylo odlehčení střešní konstrukce od těžkého sněhu.

Únorové zásahy JSDHO Dobronín:

Hned třetí únorový den přinesl hasičům zásah. Jednotka po šestnácté hodině vyjela k odstranění sněhu ze střechy Zdravotního střediska.

Následující den vyjeli hasiči opět. Tentokrát k odstranění rampouchů ze střechy Základní školy.

Nebezpečné rampouchy ohrožovali občany také na budově Jednoty na ulici Okružní. Za pomoci trhacího háku je hasiči odstranili 11. února 2010.

Sněhový převis na budově Mateřské školy si vyžádal zásah hasičů dne 15. února 2010 v odpoledních hodinách. (foto zde)

Poslední zásah jednotky byl dne 24. února 2010. Hasiči byli povoláni k odstranění převisů na bytovém domě na ulici Na Praze. Průzkumem však zjistili, že vlastními prostředky nejsou schopni tento zásah zvládnout. Led v okapu zabránil v odtékaní vody a došlo k následnému protečení do sítě elektrické energie. Cestou KOPIS HZS kV byla na místo události povolána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Polná s plošinou. (foto zde)