Dne 22. ledna 2012 před polednem vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina jednotku polenských profesionálních hasičů k otevření domu, ve kterém hrozilo nebezpečí z prodlení, na ulici Jarní. Na místě hasiči spolupracovali s policisty a zdravotníky.

Dne 2. února 2012 v dopoledních hodinách vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Polná k ohlášenému požáru sazí v komíně v rodinném domě na ulici Hluboká. Jednotce se podařilo požár velmi rychle lokalizovat. Komín hasiči následně vyčistili. Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Majiteli nemovitosti požárem škoda nevznikla.

Dne 16. února 2012 v odpoledních hodinách byla jednotka profesionálních hasičů ze stanice Polná vyslána k vyproštění osobního vozidla, které zapadlo na komunikaci spojující Dobronín a Ždírec. Hasiči vozidlo vyprostili a provedli na něm protipožární opatření.

Dne 16. února 2012 v odpoledních hodinách vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina jednotku profesionálních hasičů ze stanice Polná a jednotku sboru dobrovolných hasičů z Dobronína k čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu na ulici Štocká. Po příjezdu na místo události hasiči zjistili, že je vodou zatopen i sklep v sousedním domě. Jednotky za pomoci přenosné motorové stříkačky a kalového čerpadla vodu odčerpaly. Celý zásah trval téměř čtyři hodiny. K zatopení sklepů došlo vlivem popraskání vodovodního potrubí.

Dne 27. března 2012 ve 13:54 hod byl na linku tísňového volání Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ohlášen požár trávy v blízkosti rodinného domu na ulici Polní. Na místo události okamžitě vyjela místní jednotka sboru dobrovolných hasičů a také jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Polné. Ještě před příjezdem hasičů se majitelé pozemku pustili do hašení požáru. Požár na ploše přibližně 10 × 27 m se jim podařilo zlikvidovat ještě před příjezdem jednotek. Hasiči následně požářiště prohlédli. Při požáru nebyl nikdo zraněn a majetková škoda jím nevznikla.

Za měsíce duben až červenec zasahovali hasiči v Dobroníně a okolí u 18 událostí. Odklízeli popadané stromy, otvírali uzavřené prostory, čerpali vodu ze zatopených sklepů, ale pomáhali i s likvidací rozsáhlého lesního požáru mezi Dobronínem a Kamennou. Kromě „ostrých“ zásahů si také ověřili schopnost spolupráce s okolními jednotkami při společném cvičení, které se uskutečnilo dne 27. dubna v Kamenné. Námětem cvičení byla likvidace požáru a dálková doprava vody na požářiště. Cvičení trvalo dvě a půl hodiny a zúčastnily se jej kromě jednotky sboru dobrovolných hasičů z Dobronína také jednotky sborů dobrovolných hasičů z Kamenné, Ždírce, Nových Dvorů, Brzkova, Polné, Stříteže, Věžničky, Dobroutova a Věžnice. Velmi kladné bylo hodnocení cvičení, neboť se jím neodhalily žádné nedostatky či pochybení.

A jak se správně říká: „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Hned o dva dny později si své schopnosti hasiči prověřili u boje s rozsáhlým lesním požárem, ke kterému došlo po poledni mezi obcemi Kamenná a Dobronín. K požáru vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Hustý černý dým valící se z lesa byl vidět z dálky několika kilometrů. Požár zasáhl plochu cca 2,5 ha. Jednotkám se podařilo dostat plameny pod kontrolu až po dvou hodinách intenzivního hašení. Likvidace požáru proběhla po sedmnácté hodině odpoledne. Podle odhadů majitele vznikla požárem škoda ve výši 75.000 Kč. U požáru zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Polné a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Kamenné, Dobronína, Polné, Nových Dvorů, Štoků a Přibyslavi. Příčinou vzniku požáru bylo nedostatečně uhašené ohniště po pálení klestu.

Požár lesa 29. dubna 2012

Dne 30. dubna v 16:55 hod vyjela jednotka sboru dobrovolných hasičů z naší obce společně s jednotkou polenských profesionálních hasičů k odstranění dvou padlých stromů na ulici Střítežská. Za pomoci ručních motorových pil hasiči stromy odstranili.

Obě jednotky si zopakovaly společný zásah hned o den později, kdy čerpaly vodu ze zatopeného sklepa rodinného domu na ulici Ke Mlýnu.

Další zásah na sebe nenechal dlouho čekat. Dne 3. května byla vyslána polenská profesionální jednotka společně s naší dobrovolnou jednotkou k čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu na ulici Střítežská.

Dne 9. května 2012 v odpoledních hodinách vyjely obě jednotky k otevření zabouchnutých dveří rodinného domu na ulici Štocká. V domě hrozilo nebezpečí z prodlení. Po příjezdu si hasiči všimli otevřené ventilačky, přes kterou se do domu dostali.

O den později byli hasiči vysláni na ulici Střítežská, kde byl z regulační stanice ohlášen únik plynu. Provedeným měřením hasiči zvýšenou koncentraci plynu nenaměřili. Po dobu zásahu prováděli dobronínští dobrovolní hasiči řízení dopravy na komunikaci spojující Dobronín a Střítež. Místo události bylo následně předáno servisnímu technikovi pohotovostní služby plynárenské společnosti. U události zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů z naší obce společně s profesionální jednotkou z Polné.

Dne 26. května ve 22:13 hod byl na linku tísňového volání ohlášen požár zahradní chatky na ulici Štocká. Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů. Požár se jim podařilo velmi rychle lokalizovat a následně i zlikvidovat. Jednotky dále provedly rozebrání požárem zasažených konstrukcí chatky. Ve 22:35 hod byl požár zlikvidován a jednotky se vrátily zpět na své základny. Majiteli vznikla požárem škoda v předběžné výši 5.000 Kč. U požáru zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Polné společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů z Dobronína a Štoků.

O tři dny později byla jednotka sboru dobrovolných hasičů z naší obce požádána o pomoc při likvidaci nebezpečného hmyzu ze štítu rodinného domu na ulici Polenská. Likvidace netrvala ani půl hodiny a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Dne 6. června vyjeli polenští profesionální hasiči k otevření bytu na ulici Jasmínová, ve kterém hrozilo nebezpečí z prodlení. Ještě než dojela jednotka na místo události, podařilo se byt otevřít. Hasiči tak zasahovat na místě nemuseli.

O den později v odpoledních hodinách dobronínští hasiči likvidovali nebezpečný hmyz, který ohrožoval obyvatele rodinného domu na ulici Štocká.

Ještě téhož dne museli zasahovat hasiči v naší obci znovu. Ve 22:47 hod přijalo KOPIS HZS KV hlášení o úniku plynu v bytě na ulici Rovná. K události vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice v Polné. Zvýšenou koncentraci plynu v bytě již hasiči nenaměřili. Uvnitř bytu se však nacházela žena v bezvědomí, které zasahující jednotka okamžitě poskytla předlékařskou první pomoc a po příjezdu zdravotníků ji předala do jejich péče.

Dne 1. července Vysočinu opět potrápila bouřka a nevyhnula se ani naší obci. V nočních hodinách vyjela jednotka dobrovolných hasičů z naší obce k odstranění dvou padlých stromů na komunikaci spojující Dobronín a Střítež. Stromy hasiči odstranili za pomoci ruční motorové pily. Silný vítr však nevěstil nic dobrého a z preventivních důvodů proto hasiči provedli monitoring celé komunikace až do obce Střítež. Popadané stromy či nebezpečné větve, které by ohrožovaly plynulost provozu na komunikaci už naštěstí nenalezli. Při návratu zpět na základnu byla jednotka vyslána k odstranění popadaných stromů na komunikaci mezi Dobronínem a Novými Dvory. Po příjezdu hasiči zjistili, že v místě spadlo pět stromů a komunikace byla téměř neprůjezdná. Za pomoci ruční motorové pily jednotka stromy odstranila.

Následky bouřky odstraňovali hasiči ještě druhý den. Tentokrát k odstranění nakloněného stromu nad dráty telefonního vedení v blízkosti skláren vyjela jednotka profesionálních hasičů z Polné. Několik větví poškodilo telefonní vedení a z tohoto důvodu byl o situaci informován také zástupce telefonní společnosti, který se v průběhu zásahu dostavil na místo události. K odstranění stromu bylo nutné použít výškovou techniku.

Tímto zásahem však „bouřkové“ výjezdy neskončily. Dne 3. července v odpoledních hodinách vyjela naše dobrovolná jednotka k čištění komunikace spojující Dobronín a Střítež od nánosů bahna po vydatném přívalovém dešti.

Dne 15. července likvidovali dobrovolní hasiči nebezpečný hmyz na ulici Okružní a o čtyři dny později zasahovali společně s polenskou profesionální jednotkou v rodinném domě, kde prasklo vodovodní potrubí ve sklepě. Vodu ze sklepa hasiči vymetli a majiteli domu pomohli vynosit uskladněné předměty.

Jak hluboký může být spánek předvedla naší jednotce malá školačka. Dne 25. července v podvečerních hodinách nereagovala na bušení ani zvonění a její rodiče se začali obávat, zda se dívce v bytě něco nestalo. Na místo události vyjela dobronínská dobrovolná jednotka, které se podařilo do bytu ve třetím poschodí bytového domu na ulici V Břízkách dostat přes balkón. Holčička byla v bytě nezraněná, pouze tvrdě usnula.

Dne 28. července 2012 ve 20:35 hod vyslalo Krajské operační a informační středisko HZS Kraje Vysočina jednotku sboru dobrovolných hasičů z naší obce k čerpání vody ze zatopeného sklepa bytového domu na ulici Rovná. Provedeným průzkumem místa zásahu hasiči zjistili, že sklepy jsou zatopeny po přívalovém dešti. Po dvouhodinovém zásahu byly následky odstraněny a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Hned třikrát museli dobronínští hasiči v tomto období likvidovat obtížný nebo nebezpečný hmyz v naší obci. Zásah byl nutný na ulici U Sila, Lesní a Ke Hřišti.

„V souvislosti s likvidací obtížného nebo nebezpečného hmyzu je důležité říci, že tato činnost není ze strany hasičů automatická a nelze ji proto chápat jako jejich povinnost. Zákonnou podmínkou pro výjezd hasičů je situace, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, tj. situace, kdy je nebo by mohl být ohrožen lidský život, zdraví nebo majetek. V takovýchto případech hasiči vyjíždějí vždy. Není-li tato podmínka naplněna, pak hasiči na místo nevyjedou a občané by se měli obrátit na specializovanou firmu, která se likvidací obtíženého či nebezpečného hmyzu zabývá“, podotkl k tomuto druhu technických zásahů velitel dobronínských hasičů Jan Šmíd.

Dne 4. srpna 2012 byl na linku tísňového volání HZS Kraje Vysočina ohlášen hustý černý dým vycházející z lesa mezi Dobronínem a městysem Štoky. Provedeným průzkumem místa zásahu hasiči zjistili, že naštěstí k požáru nedošlo, ale že v místě probíhá nenahlášené pálení klestu.

„Podzim určitě vybízí k úklidu zahrádek. Právě v tomto období vyjíždíme velmi často k domnělým požárům. Ze zákona povinnost fyzickým osobám ohlásit hasičům pálení klestí a odpadu ze zahrádek nevyplývá, přesto všechny občany prosíme, aby tak učinili. Ohlášení pálení se provádí elektronicky, a to vyplněním formuláře, který naleznete na našich webových stránkách www.hasici-vysocina.cz v sekci „Pálení klestí“. Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám občany navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí na počítači operačního důstojníka na Krajském operačním a informačním středisku HZS Kraje Vysočina. Pálení je také možné nahlásit telefonicky, a to na číslech 950 270 102–106. Při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět“, uvedl velitel polenských profesionálních hasičů Miroslav Vatter.

Dne 29. 8. 2012 v ranních hodinách zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Polné u stromu, který hrozil pádem na budovu v prostoru vojenského útvaru. Z automobilové plošiny za pomoci ruční motorové pily hasiči strom odstranili.

V pátek 14. září 2012 v odpoledních hodinách byla v obci Dobronín spuštěna siréna, kterou došlo ke svolání jednotky sboru dobrovolných hasičů z naší obce. Naštěstí se nejednalo o výjezd k žádnému „ostrému“ zásahu, ale k prověřovacímu cvičení. Schopnost spolupráce, koordinace činností a komunikace při společném zásahu si osm jednotek z okrsku ověřilo při cvičení, jehož námětem byl rozsáhlý lesní požár v katastru obce Nové Dvory. Úkolem hasičů bylo nejenom uhasit simulovaný požár, ale také v hořícím lese najít a bezpečně z něj vyvést jednu pohřešovanou osobu.

V období od 27. září do 27. listopadu 2012 zasahovali dobrovolní hasiči v Dobroníně u dvou událostí. V prvním případě se jednalo o únik nebezpečné látky na komunikaci, v druhém případě o technický zásah v podobě likvidace vosího hnízda. Ve výše uvedeném období nevznikla v Dobroníně ani jeho nejbližším okolí žádná mimořádná událost, která by si vyžádala zásah polenských profesionálních hasičů.

Dne 1. října 2012 v 17:41 hodin vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina naši jednotku k likvidaci olejové skvrny na komunikaci na ulici Střítežská v naší obci. Za pomoci sorbentu hasiči olejovou skvrnu táhnoucí se v délce zhruba půl kilometru po vozovce postupně likvidovali. Povrch vozovky zůstával však nadále kluzký a z důvodu zajištění bezpečného provozu na komunikaci byla na místo události vyžádána velitelem zásahu technika a pracovník Správy a údržby silnic. Ve 20:44 hod byl zásah pro naši jednotku ukončen.

Hned druhý den vyjížděli dobronínští hasiči k likvidaci vosího hnízda ze dřevěného podhledu chatky na ulici Střelecká v Dobroníně. Po dvacetiminutovém úsilí bylo vosí hnízdo odstraněno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Dne 16. prosince 2012 v 10:09 hod vyslalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina jednotku sboru dobrovolných hasičů z naší obce k odstranění nalomeného stromu na ulici Střítežská. Za pomoci ruční motorové pily hasiči strom odstranili.

por. Miroslav Vatter – velitel stanice profesionálních hasičů v Polné
Jan Šmíd – velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Dobronín
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, DiS. – tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina