Prožít vánoční svátky v klidu a míru je asi přáním každého z nás. Požáry či jiné nebezpečné situace se nám však nevyhýbají ani o svátcích. V rozhovoru s nprap. Bc. Radkem Šimkou, vyšetřovatelem příčin vzniku požárů HZS Kraje Vysočina vám proto přinášíme několik užitečných rad, jak požárům předcházet a nepokazit si tak pohádkovou atmosféru vánočních svátků.

Vánoce a oslavy příchodu dalšího roku patří zřejmě z pohledu polární ochrany k velmi rizikovým, je tomu tak? Zasahujete v tomto období u více požárů než v jiných dnech?

Opravdu toto období se z hlediska rizikovosti vzniku požáru řadí k těm opravu nejvíce rizikovým. V domácnostech častěji než kdy jindy používáme otevřený oheň v podobě svíček, a to jak na adventních věncích, tak také v aromalampách či svícnech. Velké oblibě se také těší v těchto dnech vypouštění lampionků štěstí či přání a pochopitelně používání zábavné pyrotechniky. Toto všechno významně přispívá ke zvýšení rizika vzniku požáru. Na druhou stranu musím říci, že za posledních několik let v Kraji Vysočina nedošlo v období adventu, vánočních svátků nebo oslav příchodu nového roku k žádnému závažnému požáru.

Jak bychom se tedy měli správné chovat, pokud si doma zapálíme třeba vonnou svíčku?

V zásadě nikdy nenechávejte hořet svíčku bez dozoru. Musíme si uvědomit, že svíčka je otevřený oheň a ještě ve vzdálenosti 8–10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které necháte v blízkosti svíčky. Stačí opravdu chvilka nepozornosti a neopatrnosti a požár je na světě. Svíčka by měla být umístěna na nehořlavě podložce a hlavně na stabilním místě. Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, protože oheň se rychle přenese na nábytek nebo zařízení bytu.

Jak je to se svíčkami a prskavkami na vánočním stromečku? Měli bychom i tam být opatrní?

Samozřejmě ani zapálené svíčky s prskavky na vánočním stromečku nesmíme nechat ani na okamžik bez dozoru. Pod svíčky také patří nehořlavé podložky nebo kalíšky a vždy je musíme umístit stabilně, tak aby se nepřevrátily. Svíčky také nezapomeňte zhasnout vždy, když opouštíte byť i na malý okamžik domov. V minulosti jsem zaznamenali požáry, kdy si majitel bytu pouze „odskočil“ zakouřit na balkon a než se vrátil, způsobila hořící svíčka požár. Požáry vánočních stromečků od klasických svíček se však objevují už opravdu jen zřídka, protože většina domácností používá dnes spíše elektrické svíčky. I u nich však musíme dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Mezi ta úplně nejzákladnější patří pravidlo, že kupujeme výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem k použití a příslušnými certifikáty.

Oslavy konce roku si mnozí z nás nedovedou představit bez použití zábavní pyrotechniky. Kde ji máme nakupovat a hlavně jak ji máme správné používat?

Kupovat bychom měli pouze zábavní pyrotechniku, který je uváděna do oběhu legálně a kromě návodu výrobce v českém jazyce, který nám dává jednoznačné informace Otem, jak pyrotechniku bezpečně používat a skladovat, by měla být také označena certifikační značkou. Se zábavní pyrotechnikou manipulujeme zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od objektů. Pod vlivem alkoholu nebo drog bychom neměli se zábavní pyrotechnikou manipulovat vůbec. Velmi důležité je uvědomit si, že zábavní pyrotechnika může být velmi nebezpečná a proto ji nikdy nesvěřujeme do rukou dětí!

Velké oblibě se těší tzv. lampionky štěstí či přání? Jsou z pohledu hasičů bezpečné?

Lampionky štěstí či přání nejsou z pohledu hasičů vůbec šťastné a mohou být původcem pořádného neštěstí v podobě požáru. I při jejich vypouštění je nutné důsledně se řídit návodem výrobce. Musíme si uvědomit, že lampionky doletí až do vzdálenosti několika kilometrů, velmi rychle tedy ztratíme přehled o tom, kde jsou a vezmeme-li v úvahu, že se jedná o otevřeny oheň, pak je riziko požáru vysoké. Lampionek může skončit na střeše nějakého objektu nebo se zachytit v koruně stromů. Opět platí to, že by lampion měla vypouštět střízlivá dospělá osoba, a to v dostatečné vzdálenosti od objektů. Rozhodně lampionek nevypouštějte při silném větru.

Krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2014 přejí profesionální hasiči HZS Kraje Vysočina a dobrovolní hasiči obce Dobronín.