V neděli 1. července již potřetí pomyslně odstartovala dětem prázdniny akce s názvem Apalucha anebo odpoledne pro chlapy a děti. Na sportovišti u Návesního rybníka se do soutěžního klání zapojily na tři desítky dětí v doprovodu rodičů či prarodičů.

Byť akce ve svém názvu nese, že je primárně určena pro muže a děti, tak se opět na akci objevilo několik aktivních maminek a babiček, které podaly naprosto fantastické výkony. Pro soutěžící bylo připraveno patnáct soutěžních stanovišť, na kterých museli podat jednak fyzické výkony, ale také zapojit fantazii nebo si zopakovat znalosti ze školních lavic. Všichni soutěžící podali naprosto úžasné výkony, za které jim patří právem poděkování. Rodičům a prarodičům patří zvláštní poděkování za to, že nelenili, vzali své děti odpoledne ven a společně s nimi si užili spoustu zábavy.

Příští rok se na vás budeme na této akci zase těšit. Tentokrát v jiném termínu a jinými disciplínami.

Pořadatelé: Klub dobroninských žen, z.s., Sbor dobrovolných hasičů Dobronín, obec Dobronín.

Text: Petra Musilová (Dobronínský zpravodaj 8/2018 č. 4)
Foto: Martina Brodinová a Lukáš Caha